Start > Akty prawne

Pracownia psychologiczna DIAGNOR przeprowadzana badania psychologiczne w oparciu o następujące regulacje prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz. U. z 1 czerwca 1996 Nr 62 poz.287
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dz. U. nr 69, poz.332 ze zm.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 .
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osoób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Dz.U. z 2005r. nr.69; poz. 622
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów. Dz.U. 2010 nr 131 poz. 888

Badania psychotechniczne pracowników (w ramach medycyny pracy)

Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi oraz Konsultanta Krajowego Medycyny Pracy badaniom psychotechnicznym (niezależnie od badań okulistycznych, neurologicznych itd.) podlegają wszyscy pracownicy wykonujący prace na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej.  Do grupy tej kwalifikują się min. operatorzy wózków jezdniowych, operatorzy maszyn budowlanych, osoby pracujące na wysokości jak również (wytyczne z 2008 roku) przedstawiciele handlowi i inni pracownicy prowadzący zawodowo samochód służbowy kategorii B. W przypadku innych stanowisk decyzję o tym, czy praca na danym stanowisku wymaga pełnej sprawności psychoruchowej,  podejmuje lekarz medycyny pracy. Niezależnie od tych wytycznych pracodawców obowiązuje również lista stanowisk pracy wymagających szczególnej sprawności psychoruchowej (załącznik do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku).

Aktualny druk skierowania na badanie psychologiczne:

Druk skierowania na badanie psychologiczne dla kierowców (kliknij tu)

Druk skierowania na badania psychologiczne dla innych zawodów (kliknij tu)